TE1D - Fysik 1

Ny adress till min sida:

www.larardalle.se

Välkomna

På denna sida kommer jag lägga upp material som är bra att ha under kursens gång. Det kan vara små klipp jag hittar på nätet, intressanta artiklar eller genomgångar som jag läser in och lägger ut som en film

Problem med svårare uppgifter

Om du har problem med svårare uppgifter kan du skicka in uppgiftsnumret genom att klicka på länken. Jag kommer lägga upp en lösning här på hemsidan så fort jag bara kan. Klicka här.

Upplagda uppgifter

Kapitel 2: Uppgift 203; Uppgift 225; Uppgift 228;

Kapitel 3: Uppgift 377;

Kaptiel 4: Uppgift 429; Uppgift 439;

Lektioner och genomgångar

Kapitel 5

Rörelsemängd och impuls (pdf)

Elastiskt och oelastisk stöt (pdf)

Kapitel 6

Tryck - Vad är tryck?

Ideala Gaslagan (pdf)

Gleerups hemsida

Jag länkar här till resursen på nätet till boken Impuls. Klicka på länken för att komma till inloggningssidan. Klicka här.

Inför prov

Delprov 1

En planering över vad vi gjorde inför första provet. Finns uppgiftsförlag inlagda också. Klicka här.

Delprov 2

Har gjort en grovplan på innehållet på andra området vi ska arbeta med. Klicka på länken så kommer du till planeringen. Klicka här.

Delprov 3

Här är grovplanen för området som delprov 3 kommer handla om. Klicka här.

Formelsamling

Har hittat en bra formelsamling på näten som funkar i matematik, fysik, kemi. Klicka här.

Mall för rapportskrivning

Här finns en mall för att skriva labbrapporter. Med denna får du en bra struktur och ett bra upplägg för rapporten. Klicka på länken för att komma till mallen. Klicka här.

Bedömning av Prov

Prov 1

Utöver den vanliga bedömningen med poäng på provet kommer jag fylla i en matris. Matrisen består av 4 rader. de tre första raderna motsvarar innehållet i området vi nyss haft prov på. Den sista raden innehåller struktur och redovisning. MAtrisen är indelad i fyra nivåer från baskunskaper till högsta kunskapsnivån. MAtrisen är inget betyg utan ett hjälpmedel för er så att ni lättare kan se vad ni behöver öva mer på för att nå det betyg ni vill ha. Vill ni se hur matrisen ser ut kan ni klicka på länken. Klicka här.

Prov 2

Matris till andra provet. Klicka här.

Prov 3

Matris till tredje provet. Klicka här.

Sammanfattningar i fysik

Kapitel 4 och rörelse med konstant acceleration

Sammanfattning - Kapitel 5

 

Kapitel 6

Indtroduktion av fysik 1

I detta klipp som jag spelat in tar jag upp innehåll och kunskapskrav för Fysik 1. Nyttigt att titta igenom flera gånger under kursens gång.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)